Jurist arbeidsrecht

Zoek je een jurist arbeidsrecht die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal.

Jurist arbeidsrecht

Table of Contents

juristen arbeidsrecht

Zoek je een bedrijfsjurist die gespecialiseerd is in arbeidsrecht? Onze deskundige juristen staan voor je klaar en geven advies in een begrijpelijke taal. Voor ons staat het leveren van een oplossingsgericht advies centraal. Hierbij zetten wij onze expertise niet alleen voor je in, maar laten we je ook weten wat en hoe we dit doen. Het bieden van transparantie is wat ons als arbeidsrecht juristen onderscheidt. Hoe kunnen wij je van dienst zijn?

In het arbeidsrecht zijn de mogelijkheden vrij groot. Soms kunt u een kwestie met de werkgever zelf oplossen, misschien met wat goede begeleiding uit uw omgeving. In die gevallen is professioneel advies uiterst noodzakelijk.

Onze deskundige juristen zijn bereid u te helpen en u in begrijpelijke taal te begeleiden. Daarbij zetten we niet alleen onze expertise voor u in, maar laten we u ook begrijpen wat en hoe we dat doen. Het bieden van transparantie is wat ons onderscheidt als jurist arbeidsrecht.

Arbeidsrechtjurist

Daarnaast zijn er ook afspraken tussen werknemer en werkgever. De maximale duur van de proeftijd, het aantal vakantiedagen, uw salaris en eventuele andere afspraken zoals het gebruik van de leaseauto, etc.

Het Burgerlijk Wetboek bevat bepalingen over bijvoorbeeld de definitie van de arbeidsovereenkomst, opzegtermijnen, opzeggingsbeperkingen, opzeggingsgronden en de proeftijd. De Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst bestaat uit de regelgeving over de cao.

Opstellen arbeidsovereenkomst

Afspraken op collectief niveau hebben meestal gevolgen. Veel cao’s ontwikkelen extra rechten en verplichtingen met betrekking tot verlof en verzuim op collectief niveau. De cao kan bepalen dat een aantal wachtdagen aanvankelijk wordt gebruikt bij gezondheidsproblemen.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Bedrijf en werknemer kunnen gezamenlijk besluiten de samenwerking te beëindigen. In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal omschreven als een vaststellingsovereenkomst. De overeenkomst bestaat uit zaken als de opzegtermijn, betaling van uittredingsdagen en de hoogte van het ontslagloon. Bij een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf het personeelslid niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, waardoor de beëindigingsvergoeding een onderhandelbaar goed is.

Als het initiatief voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer geen verwijt kan worden gemaakt en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op een uitkering. Uiteraard dient de werknemer ook aan de overige verplichtingen uit de WW te voldoen, zoals het inschrijven als werkzoekende bij het UWV en het voldoende benutten. De arbeidsjurist zal werkgever en werknemer ondersteunen bij alle elementen die van belang zijn om de arbeidsovereenkomst voor beide partijen goed af te sluiten.

Arbeidsrechtelijk advies

Uw bedrijf wenst vervolgens de arbeidsovereenkomst te beëindigen door middel van een gedeelde regeling. Uw bedrijf doet dit door middel van een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsovereenkomst of een vaststellingsovereenkomst.

Onze ervaring is dat bedrijven vaak grote druk uitoefenen op hun werknemers om snel akkoord te gaan met uw ontslag. Ga nooit onmiddellijk akkoord! Juridisch gezien moet uw bedrijf u de tijd geven om juridisch advies in te winnen. Gebruik die tijd en laat u gratis adviseren door onze gespecialiseerde arbeidsjuristen.

In dat geval wordt een beëindigingsovereenkomst opgesteld, meestal een vaststellingsovereenkomst genoemd. Bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is het bedrijf de werknemer niet de wettelijke transitievergoeding verschuldigd, waardoor de beëindigingsvergoeding een onderhandelbaar item is. Als de inspanning voor de beëindiging bij de werkgever ligt, de werknemer de omstandigheid niet kan worden verweten en er geen herplaatsingsmogelijkheden zijn, geeft een vaststellingsovereenkomst de werknemer recht op werkloosheidsvoordelen. Uw werkgever wil dan de arbeidsovereenkomst in onderling overleg beëindigen. Uw werkgever doet dit door u een beëindigingsvoorstel, een beëindigingsregeling of een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Jurist arbeidsrecht

Wij kunnen u adviseren en helpen met onder andere

– ontslag op staande voet
– schikkingen bij beëindiging van het dienstverband
– vaststellingsovereenkomst
– aanpassing van arbeidsvoorwaarden
– verbeteringsprocedure
– begeleiding bij concurrentiebepaling

Contact jurist arbeidsrecht​

Kingsfordweg 151
1043 GR Amsterdam

020-4917801

info@ris-rijkschroeff.nl